Achizitii publice

Serviciile de consultanta in achizitii publice destinate operatorilor economici oferite de compania WEI

includ:

 Inscrierea beneficiarului ca si operator in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice);

 Obtinerea certificatului digital;

 Acordarea asistentei tehnice necesara instalarii si utilizarii certificatului digital si in vederea

postarii de pozitii in catalogul electronic al beneficiarului, publicat in SEAP;

 Analiza documentatiilor de atribuire;

 Redactarea solicitarilor de clarificari;

 Formularea contestatiilor si a plangerilor;

 Asistenta referitoare la pregatirea documentelor de calificare;

 Consultanta referitoare la intocmirea ofertelor tehnice si financiare;

 Redactarea acordurilor de asociere si/sau subcontractare;

 Reprezentare/asistenta pe parcursul sedintelor de deschidere a ofertelor;